Set bóng trang trí sinh nhật màu vàng picnic ruby 11-07-2022a4

225.000 194.000

  • 1 dây HPBD vải dạ
  • 1 thỏ
  • 1 trụ bóng
  • 1 số trắng
  • 1 trụ bóng
  • 1 hoa
  • 2 bóng in chữ
  • 4 bóng thường
  • 1 bơm
Cửa hàng:
204 Núi Thành, Đà Nẵng
Phone/Zalo: 035 990 8355
0359 908 355
icons8-exercise-96 chat-active-icon