Set bong bóng trang trí sinh nhật kèm chibi bé RUBY8

1 phông 1m

1 trụ bóng

1 bộ baby

20 bóng nâu đậm

20 bóng nâu vàng

20 bóng màu da

1 dây đèn nháy

1 bơm

1 keo

1 dây kết bóng

Địa chỉ:
CS1: 204 Núi Thành, Đà Nẵng
CS2: 151 Phạm Như Xương, Đà Nẵng
Phone/Zalo: 035 990 8355
0359 908 355
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon